Arhiv Značk: učenje tujih jezikov

Učenje tujih jezikov in novi programi

V slovenskih osnovnih šolah so v letu 2008 začeli z novimi programi učenja tujih jezikov. V šole so uvedli kot izbirni predmet tudi učenje srbskega jezika, kot novo učenje tujega jezika. V tistem letu je bilo na ministrstvu za šolstvo in šport že pripravljen program poučevanja in izbranih okoli 500 učiteljev, ki bi bili sposobni poučevati srbski jezik. Že takrat pa so ugotovili, da bi morala Srbija pomagati Sloveniji, da bi te učitelje dodatno usposobili za učenje tujih jezikov, saj gre večinoma za kader, ki je obvladal bivši srbsko-hrvaški jezik. Torej naj bi organizirali učenje tujih jezikov – srbščine tudi za učitelje. Poleg tega bi morala Srbija pripraviti tudi učbenike, ki bi ustrezali učencem sedmih, osmih in deveti razredov osnovnih šol. Srbija je že v prvem letu izrazila pripravljenost pomagati Sloveniji, da se po slovenskih šolah razdelijo srbski učbeniki, ki bodo primerni za mlade učence, ki obiskujejo zadnje tri razrede osnovne šole. Tako se je obogatilo učenje tujih jezikov po naših osnovnih šolah še za srbščino. Že takrat je šolski minister Milan Zver obljubil, da bo ministrstvo še posebej propagiralo učenje srbskega jezika. V prvem letu še ni bilo znano, koliko učencev se bo odločilo za učenje srbščine, ki ga bodo izbrali kot izbirni predmet učenje tujega jezika. Danes obiskuje pouk srbščine okoli tisoč učencev. Znanje in učenje tujih jezikov je vsekakor zelo dobrodošlo in bi ga morala vsaka država spodbujati, še posebej mlade. Velja pregovor Več jezikov znaš, več veljaš. Zato bi morali imeti mladi te besede vedno pred očimi, da bi se odločili za učenje tujih jezikov.